Life Coaching Vs. Coaching Biznesowy Vs. Coaching kadr zarządzających

TESTIMONIALS

S. WILKOSZ | Założyciel coworkingguide.de

Bartosz pomógł mi rozwijać moje myślenie i uzyskać lepsze wyniki w moich projektach

T. KAUFMANN | Raw food Blogger rawesome-life.com

Bartosz wie, jak wywołać wartościowe i celowe procesy myślenia.

LUKAS SKORUPA | Referent Credit Risk @DZ Bank

Bartosz pomaga mi aktywnie pracować nad moją osobowością.

Na dwóch wymiarach można rozróżnić life coaching, coaching biznesowy i coaching kadr zarządzających

[OWN ILLUSTRATION] Life-Business-Executive

Na dwóch wymiarach można rozróżnić life coaching, coaching biznesowy i coaching kadr zarządzających

[OWN ILLUSTRATION] Life-Business-Executive

Zyćiowe kształcenie się

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-RWTH

RWTH Aachen (5 lat)

Magister zarządzania i administracji

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-WSB

WSB Szczecin (1 rok)

Podyplomowe coaching

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM

Uniwersytet Adam Mickiewicz (5 lat)

Magister psychologii

Jakie są te dwa wymiary?

Obiekt zmiany – kto lub co podlega zmianie?

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Change-Coaching

Cel zmiany – do jakiego wyniku się dąży?

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Outcome

Przegląd life coaching, business coaching oraz coaching kadr zarządzających

Life Coaching

AdobeStock_140882020-e1537385760961_LifeCoaching

Skupienie się na tym, kim się jest


wpływ „kim się jest” na zachowania i subiektywne wyniki.

Business Coaching

Skoncentrowanie się na tym, co jednostka / grupa myśli / robi w otoczeniu biznesowym


wpływ na obiektywne cele biznesowe

Coaching kadr zarządzających

AdobeStock_140882020-e1537385760961_Coach2

skupienie się na poszczególnych aspektach indywidualnych kadr zarządzających


Poprawa efektywności przywództwa


osiągnięcie zmiany zewnętrznych przekonań i zachowań, ale czasami także wewnętrznych przekonań

Life Coaching

Ilustracja sytuacji coachingu typu life

AdobeStock_140882020-e1537385760961_LifeCoaching

Obiekt zmiany – kto lub co podlega zmianie?

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Change-Coaching

wewnętrzna zmiana klienta

Cel zmiany – do jakiego wyniku się dąży?

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Outcome

indywidualny subiektywny cel

Life Coaching

Obiekt zmiany – kto lub co podlega zmianie?

PL-zmiana-Life_Coaching

wewnętrzna zmiana klienta


klient jest częścią pytania i odpowiedzi


klient jest przyczynowo odpowiedzialnym za brak samokreślonego sukcesu


Wewnętrzny sukces klienta jest warunkiem wstępnym sukcesu

Cel zmiany – do jakiego wyniku się dąży?

PL-cele-Life_Coaching

indywidualny cel / subiektywny cel


celem jest poprawa życia subiektywnego


subiektywny sukces, np. szczęście, spełnienie, satysfakcja, sukces finansowy

Business Coaching

Ilustracja sytuacji coachingu typu business

Obiekt zmiany – kto lub co podlega zmianie?

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Change-Coaching

zewnętrzne zachowania i przekonania w otoczeniu biznesowym

Cel zmiany – do jakiego wyniku się dąży?

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Outcome

wymierne, a zatem obiektywne, udoskonalenie biznesu

Business Coaching

Obiekt zmiany – kto lub co podlega zmianie?

PL-zmiana-Life_Coaching-Coaching_kadr_zarzadzajacych

skupienie się na optymalizacji biznesu


Zmiana zachowań zewnętrznych i przekonań w otoczeniu biznesowym


jednostki i grupy są zarówno celem coachingu biznesowego

Cel zmiany – do jakiego wyniku się dąży?

PL-cele-Life_Coaching-Coaching_kadr_zarzadzajacych

udoskonalanie działalności gospodarczej powinno być mierzalne, a zatem obiektywne


Wydajność może być sprawą wewnętrzną danego zespołu lub celem na poziomie organizacyjnym


Przykłady: zmiana strategii, organizacji lub wydajności.

Coaching kadr zarządzających

Ilustracja sytuacji coachingu typu kadry zarządzające

AdobeStock_140882020-e1537385760961_Coach2

Obiekt zmiany – kto lub co podlega zmianie?

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Change-Coaching

rozwój osobisty personelu zarządzającego w kontekście biznesowym

Cel zmiany – do jakiego wyniku się dąży?

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Outcome

poprawa obiektywnego działania personelu zarządzającego


Jednym z najczęściej wymienianych słów kluczowych jest „skuteczność”

Executive Coaching

Obiekt zmiany – kto lub co podlega zmianie?

PL-zmiana-Life_Coaching-Coaching_kadr_zarzadzajacych-Business_Coaching (1)

co robisz i co masz na poziomie indywidualnym


Personel zarządzający i jego / jej wydajność


udoskonalenie obiektywnego działania personelu zarządzającego


osobisty rozwój personelu zarządzającego doprowadzi do usprawnienia organizacji


odgórne podejście biznesowe

Cel zmiany – do jakiego wyniku się dąży?

PL-cele-Life_Coaching-Coaching_kadr_zarzadzajacych-Business_Coaching

obiektywna wydajność personelu zarządzającego


Jednym z najczęściej wymienianych słów kluczowych jest „skuteczność


Skuteczność = stopień między wynikiem docelowym a bieżącym wynikiem, spowodowanym bieżącymi działaniami personelu zarządzającego.


równie dobrze można dotknąć osobistych aspektów życia personelu zarządzającego

Multimedia

This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)