Coaching

TESTIMONIALS

S. WILKOSZ | Założyciel coworkingguide.de

Bartosz pomógł mi rozwijać moje myślenie i uzyskać lepsze wyniki w moich projektach

T. KAUFMANN | Raw food Blogger rawesome-life.com

Bartosz wie, jak wywołać wartościowe i celowe procesy myślenia.

LUKAS SKORUPA | Referent Credit Risk @DZ Bank

Bartosz pomaga mi aktywnie pracować nad moją osobowością.

Coaching – co to jest?

AdobeStock_92649990-e1537385760961

Coaching – co to jest?

AdobeStock_92649990-e1537385760961

Zyćiowe kształcenie się

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-RWTH

RWTH Aachen (5 lat)

Magister zarządzania i administracji

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-WSB

WSB Szczecin (1 rok)

Podyplomowe coaching

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM

Uniwersytet Adam Mickiewicz (5 lat)

Magister psychologii

Celem jest optymalizacja potencjału ludzkiego

Coaching to rozwój, wzrost wydajności i zmiana – wszystko w jednym

Wydajność

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Increase-Coaching

Coaching to zwiększenie wydajności w określonej dziedzinie

Rozwój

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Development-Coaching

Wzrost wydajności równa się rozwojowi

Zmiana

[OWN ILLUSTRATION] Icon_Change-Coaching

Wzrost / rozwój równa się ze zmianą.

Coach jest odpowiedzialny za proces

Uczestnicy procesu

Klient nazywa się „Coachee


Zawodowiec zaangażowany przez Coachee nazywa się „Coach

Związek

Nie istnieje żadna hierarchia pomiędzy Coach-em a Coachee

Rola Coach-a

Coach nie jest…

liderem wzrostu wydajności


wzorcem do naśladowania w sprawie rozwoju


doradcą do wdrażania zmiany

Rola Coachee

Coachee powinien być…

otwartą mentalność


chętny do pracy w ramach coachingu


Otwartość do pracy nad samym sobą

Coachee jest odpowiedzialny za optymalizację własnego potencjału

Coach

[OWN ILLUSTRATION] Coach_responsible-for-the-process

Coach nie jest liderem


Coach nie ponosi odpowiedzialności za wynik relacji coachingowej


Coach zapewnia ramę coaching-ową

Coachee

[OWN ILLUSTRATION] Coachee_Optimization-of-own-potentials

Coachee wykorzystuję ramę coaching-ową


Coachee opracowuje własne rozwiązania


Coachee używa rozwiązań do osiągnięcia własnych celów

Coaching wpływa na psychologiczne miary postrzegania siebie

Coachee

[OWN ILLUSTRATION] Coachee_Actions-have-Influence-on-outcomes-Impact

Pozytywne efekty na postrzeganie własnej skuteczności

Poczucie własnej skuteczności  = postrzegana pewność pozytywnego wpływu własnych działań na wyniki.

Czuję, że jeśli dam z siebie wszystko, to osiągnę swoje cele

Pozytywne efekty na poczucie umiejscowienia kontroli

Poczucie umiejscowienia kontroli = postrzegane ogólne poczucie kontroli nad wynikiem.

Czuję, że moje zachowanie wpływa na moje osiągnięcia

Proces coachingowy jest szyty na miarę

Coachee

[OWN ILLUSTRATION] Coachee_Optimization-of-own-potentials

Każda pojedyncza osoba jest inna

Coaching powinien dostosować się do indywidualności

Proces szyjty jest „ręcznie i na miarę”

Indywidualna adaptacja prowadzi do wyższej wydajności

Klient (Coachee) określa treść procesu

Indywidualne potrzeby Coachee wpływają na proces

Główne techniki procesu coachingowego

Indywidualność procesu jest zapewniona dzięki proaktywnemu słuchaniu i zadawaniu pytań

Coaching jako rama rozwoju osobistego

Co to coaching?

[own illustration] Coaching Process Steps

Definicja

W oparciu o powyższe definicje można powiedzieć, że coaching zapewnia ramy dla rozwoju osobistego. Rozwój osobisty definiowany jest jako „działanie mające na celu zwiększenie świadomości […] talentu i potencjalnego rozwoju, budowania kapitału ludzkiego […], poprawy jakości życia i przyczynienia się do realizacji marzeń i aspiracji„.

Multimedia

This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)