Coaching Vs. Psychologia

TESTIMONIALS

S. WILKOSZ | Założyciel coworkingguide.de

Bartosz pomógł mi rozwijać moje myślenie i uzyskać lepsze wyniki w moich projektach

T. KAUFMANN | Raw food Blogger rawesome-life.com

Bartosz wie, jak wywołać wartościowe i celowe procesy myślenia.

LUKAS SKORUPA | Referent Credit Risk @DZ Bank

Bartosz pomaga mi aktywnie pracować nad moją osobowością.

Dlaczego warto wspomnieć o chaochingu w świecie psychologii?

[OWN ILLUSTRATION] ASSISTANCE

Dlaczego warto wspomnieć o chaochingu w świecie psychologii?

[OWN ILLUSTRATION] ASSISTANCE

Zyćiowe kształcenie się

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-RWTH

RWTH Aachen (5 lat)

Magister zarządzania i administracji

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-WSB

WSB Szczecin (1 rok)

Podyplomowe coaching

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM

Uniwersytet Adam Mickiewicz (5 lat)

Magister psychologii

Coaching i psychologię można rozróżnić na dwóch wymiarach

Ilustracja sytuacji z coachem/psychologiem

AdobeStock_140882020-e1537385760961_Psychology

Wymiar 1

Kierunek wzroku na osi czasu

Wymiar 2

Kategoryzacja docelowego stanu psychicznego

Wymiar 1: Psychologia i Coaching a kierunek wzroku na osi czasu

Perspektywa: na osi czasu

[OWN ILLUSTRATION] PL-Psycholog-a-coach

Psychologia…

…skupia się na przeszłości


…jest po prostu o diagnozie przyczynowości konkretnych problemów i inicjowaniu interwencji


interwencje mogą również służyć do realizacji przyszłych celów

Coaching…

….polega na pomaganiu klientom w koncentrowaniu się na przyszłości


…pomaga w proaktywnej aktualizacji problemów


…pomaga w samodzielnej aktywacji zasobów


…ma na celu umożliwienie klientowi osiągania przyszłych celów

Dimension 2: Psychologia i Coaching a kategoryzacja docelowego stanu psychicznego

Perspektywa: docelowy stan psychiczny

[OWN ILLUSTRATION] PL-Stan_Docelowy-Psycholog-a-coach

Psychologia

psycholog pomaga doprowadzić klienta z negatywnego do mniej więcej neutralnego stanu (w dowolnym aspekcie)


Klient jest w negatywnym stanie, który powinien być proaktywnie zneutralizowany przy pomocy psychologa

Coaching

coach stwarza środowisko dla klienta, aby klient mógł sam się rozwijać


Rozwój następuje od stanu neutralnego do pozytywnego (w dowolnym aspekcie)

Uwaga!

Będąc w stanie negatywnym w jakimkolwiek ważnym aspekcie funkcjonowania ludzkiego, należy rozważyć możliwość zwrócenia sie z prośbą o pomoc psychologiczną do odpowiedniego profesjonalisty.

Multimedia

This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)