Skutki cyfryzacji

W świecie cyfrowym czujesz się niekomfortowo. Moja usługa pomoże w wypracowaniu sposobu zaangażowania się cyfrowego i opracowaniu planu działania, który przyniesie korzyści zarówno w życiu prywatnym i biznesowym.

Skutki cyfryzacji

W świecie cyfrowym czujesz się niekomfortowo. Moja usługa pomoże w wypracowaniu sposobu zaangażowania się cyfrowego i opracowaniu planu działania, który przyniesie korzyści zarówno w życiu prywatnym i biznesowym.

TESTIMONIALS

S. WILKOSZ | Założyciel coworkingguide.de

Bartosz pomógł mi rozwijać moje myślenie i uzyskać lepsze wyniki w moich projektach

T. KAUFMANN | Raw food Blogger rawesome-life.com

Bartosz wie, jak wywołać wartościowe i celowe procesy myślenia.

LUKAS SKORUPA | Referent Credit Risk @DZ Bank

Bartosz pomaga mi aktywnie pracować nad moją osobowością.

Jak skorzytasz z coachingu!

Dowiesz się, jak znaleźć optymalny udział w życiu cyfrowym i rzeczywistym

Dowiesz się, jak korzystać z usług cyfrowych w celu komunikowania się z innymi pokoleniami

Dowiesz się, jak korzystać z usług cyfrowych w celu zapewnienia sobie długoterminowego dobrobytu

Dowiesz się, kiedy bycie w swiecie cyfrowym jest wciągające i niebezpieczne

Jak skorzytasz z coachingu!

Dowiesz się, jak znaleźć optymalny udział w życiu cyfrowym i rzeczywistym

Dowiesz się, jak korzystać z usług cyfrowych w celu komunikowania się z innymi pokoleniami

Dowiesz się, jak korzystać z usług cyfrowych w celu zapewnienia sobie długoterminowego dobrobytu

Dowiesz się, kiedy bycie w swiecie cyfrowym jest wciągające i niebezpieczne

Zyćiowe kształcenie się

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-RWTH

RWTH Aachen (5 lat)

Magister zarządzania i administracji

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-WSB

WSB Szczecin (1 rok)

Podyplomowe coaching

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM

Uniwersytet Adam Mickiewicz (5 lat)

Magister psychologii

Co znaczy cyfryzacja?

[OWN ILLUSTRATION] Digitalization

Różne aspekty cyfryzacji

Mobilna praca

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_Mobile-Flexible-Work

Automatyzacja

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_Automation

„Zawsze online”

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_AlwaysOn

E-Learning

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_E-Learning

Cyfrowa komunikacja

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_Digital-Communication

Praca bezpapierowa

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_PaperlessWork

Wirtualne zespoły

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_DigitalTeams

Znajomość św. cyfrowego

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_DigitalTeams

Ekonomia współpracy

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_SharingEconomy

Cloud computing

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_SharingEconomy

Coaching jako usługa w procesie rozwojowym

[OWN ILLUSTRATION] GROW3

I. Twoje cele

Pomoc w definiowaniu odpowiednich celów


Dostosowanie struktury celów do własnych potrzeb


Jak dostosować sie do których aspektów cyfryzacji?

II. Twoja rzeczywistość

Pomoc w zrozumieniu status quo


Określenie ważnych i wpływowych aspektów


Jak aspekty cyfryzacji wpływają na życie?

III. Twoje szanse

Jakie masz opcje?


Co jeśli przeszkody nie są prawdziwe?


Jak wykorzystać cyfryzacje jako zaletę?

IV. Twoja wola

Co, kiedy, jak?


Jak osiągnąć moje cele?


Jak krok po kroku stać sie cyfrowym obywatelem?

Mobilna praca

Mobilna praca

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_Mobile-Flexible-Work

Co to znaczy?

Czas pracy i czas prywatny się łączą


Zdalna praca z domu lub w „podróży


Nowa koncepcja balansu work-life


Włóż swoją pracę do kieszeni i zabierz ją ze sobą

Wyzwania?

Wysokie poczucie autonomii


Wysokie poczucie wolności


Potencjał do podniesienia jakości życia rodzinnego


Niższa kontrola i przewidywalność


Niższe poczucie bezpieczeństwa

Jak mogę wesprzeć?

Zapoznanie się z wpływem mobilnej i elastycznej pracy na własne życie


Analiza możliwych scenariuszy korzystania z mobilnej i elastycznej pracy


Planowanie i wdrażenie przejścia na mobilną i elastyczną pracę

Automatyzacja

Automatyzacja

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_Automation

Co to znaczy?

Powtarzalna praca jest wykonywana przez maszyny/programy


Wymiana ludzkiej pracy na maszyny


Wzrost jakości, zmniejszenie kosztów i czasu


Istotna przewaga konkurencyjna

Wyzwania?

Niepokój, że można stracic pracę do automatyzacji


Spełnienie potrzeb kwalifikacyjnych rynku pracy


Odnalezienie i wypracowanie nowych pozycji w środowisku pracy


Opracowanie bardziej znaczącej pracy

Jak mogę wesprzeć?

Zapoznanie sie z szansami automatyzacji na poziomie indywidualnym


Przeanalizowanie możliwych scenariuszy, w celu dostosowania się do zautomatyzowanego środowiska


Planowanie i wdrażanie przejścia do zautomatyzowanego środowiska

„Zawsze online”

„Zawsze online”

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_AlwaysOn

Co to znaczy?

Dostęp dla pracy w czasie prywatnym


Zintegrowane podejście życiowe (życie) a oddzielne podejście życiowe (praca-życie)


Autonomiczne planowanie dostępnego czasu na dzień, tydzień itd.


Czas pracy oparty na popycie

Wyzwania?

Rownowaga w dostosowaniu się do dostępności 24/7


Potencjalne obniżenie jakości snu i dobrobytu


Potencjalne uzależnienie od czasu „online”


Planowany czas „offline” może mieć potencjał relaksacyjny


Stopień autonomicznego wyboru „zawsze online” ma wpływ na satysfakcję

Jak mogę wesprzeć?

Poznanie wpływu bycia online i osiągalności 24/7


Ocena sposobu dostosowania się do dostępności 24/7 i aklimatyzacji do niej


Planowanie i budowanie nowych nawyków dotyczących bycia „zawsze online”

E-Learning

E-Learning

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_E-Learning

Co to znaczy?

Wykorzystanie mediów cyfrowych do edukacji


Wykorzystanie przetwarzania informacji w chmurze  i zasad sieci społecznościowych dla postępu edukacyjnego


Decentralizacja oferty edukacyjnej


Mierzalność postępu w nauce

Wyzwania?

Przeciążenie przez wysoką i różnorodną ofertę edukacyjną


Brak zaangażowania z mediami cyfrowymi


Samodzielne uczenie się jest możliwe


Możlliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych

Jak mogę wesprzeć?

Rozpoznanie szans wynikających z e-learningu dla czyjejś przyszłości


Analiza właściwych rozwiązań, aby uzyskać najwyższe efekty uczenia się


Planowanie i wdrażanie wybranych modułów e-learnigowych

Cyfrowa komunikacja

Cyfrowa komunikacja

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_Digital-Communication

Co to znaczy?

Komunikacja za pośrednictwem komunikatorów cyfrowych zamiast „twarzą w trwarz”


Możliwość tworzenia wirtualnych grup („zespołów cyfrowych”)


Brak czasu oczekiwania na odpowiedź


Cyfryzacja słowa i emocji

Wyzwania?

Adaptacja do języka cyfrowego (np. emotikony, gify, skróty itd.)


Ocena emocji przekazywanych cyfrowo


Przerwy w pracy wynikające z krótszych interwałów komunikacyjnych


Koordynacja dużej liczby różnych i jednoczesnych komunikatorów i rozmów

Jak mogę wesprzeć?

Uświadomienie sobie zmiany stylu komunikacji


Rozpracowanie możliwości korzystania z komunikacji cyfrowej dla własnej korzyści


Opracowanie strategii skutecznego wykorzystania komunikacji cyfrowej

Praca bezpapierowa

Praca bezpapierowa

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_PaperlessWork

Co to znaczy?

Używanie mediów cyfrowych do pisania, robienia notatek, archiwizowania, komunikacji itp.


Zwiększenie zrównoważonego rozwoju, redukcja kosztów środowiskowych


Zwiększenie efektywności czasu dzięki cyfrowo zorganizowanym dokumentom


Zabierz ze sobą papierkową robotę!

Wyzwania?

Zmiana nawyków, np. pisanie ołówkiem na kartce papieru


Wysoka złożoność plików, folderów, formatów plików, oprogramowania itd.


Samodzielna organizacja w cyfrowym kalendarzu i integracja z innymi kalendarzami


Na spotkaniach inni nie rozpoznają, że się robi notatki na urządzeniach cyfrowych

Jak mogę wesprzeć?

Zrozumienie światu pracy bez papieru


Dostosowanie się do szans w mobilności, elastyczności, współpracy, organiacji dokumentów poprzez pracę bez papieru


Zaplanowanie i zastosowanie właściwych rozwiązań dla własnego przełączenia sie z pracy papierowej na bez papierową

Wirtualne zespoły

Wirtualne zespóly

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_DigitalTeams

Co to znaczy?

Zespoły nie tylko organizują się w hierarchiach wewnątrz firmowych


Zespoły organizwaone na płaszczyźnie firmowej, kulturowej, krajowej, językowej, projektowej itd.


Najlepsze konfiguracje zespółów dla konkretnej charakterystyki projektów


Rozdrobnienie zespołów w różnych miejscach

Wyzwania?

Adaptacja do różnych pozycji hierachicznych w różnych zespółach


Dynamiczna adaptacja do nowych sytuacji za pomocą zespołów cyfrowych


Heterogenność w składzie zespołu i jednorodność w wartościach zespołu


Szybko zmieniejące się składy zespółów

Jak mogę wesprzeć?

Zidentyfikowanie atrybutów zespołów wirtualnych i porównanie z własnymi preferencjami


Nauka o poruszaniu się w różnych wirtualnych zespołach


Zbieranie owoców elastyczności i mobilności wirtualnych zespołów

Znajomość świata cyfrowego

Znajomość św. cyfrowego

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_DigitalTeams

Co to znaczy?

Osoby i firmy potrzebują fundamentalnego zrozumienia świata cyfrowego


Zbudowanie kompetencji cyfrowych, aby nawigować jako rodzimy w środowisku cyfrowym


Gotowość cyfrowa poprzez zwiększenie kontaktu i bardziej intensywną obsługę multimediów cyfrowych

Wyzwania?

Zróżnicowana gotowość cyfrowa osób i firm


Próby zwiększenia gotowości cyfrowej mogą prowadzić do reakcji obronnych


Nawigacja do cyfrowej przyszłości wymaga strategii, potrzebuje kapitana!

Jak mogę wesprzeć?

Zapoznanie się z najważniejszymi możliwościami nawigowania w środowisku cyfrowym


Opracowanie strategii na temat wdrażenia rozwiązań cyfrowych


Wprowadzenie w życie planu rozwojowego i zbieranie owoców przyszłości cyfrowej

Ekonomia współpracy

Ekonomia współpracy

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_SharingEconomy

Co to znaczy?

Spożywanie bez posiadania towarów


Udostępnianie lub handlowanie towarami w celu ich użycia nie posiadania


Wspóldzielić można towary, media rozrywkowe, towary konsumpcyjne, możliwości transportu

Wyzwania?

Kompromis między posiadaniem towarów a doświadczaniem coraz większej ilości towarów


Nie posiadanie towarów może doprowadzić braku oszczędzania


Interakcja człowieka z maszyną jako konsekwencja rozwijającej się ekonomii współpracy

Jak mogę wesprzeć?

Znalezienie odpowiednich towarów, którymi można sie dzielić


Ocena ekonomicznej i emocjonalnej wartości posiadania i doświadczanie towarów


Znaleźienie zrównoważonych sposobów uczestnictwa w ekonomii współpracy

Cloud computing

Cloud computing

[OWN_ILLUSTRATION] ICON_SharingEconomy

Co to znaczy?

Infrastruktura i ekosystem do natychmiastowego udostepniania informacji w internecie


Dostepnosc informacji i systemow użytkownika bez ograniczenia czasu i miejsca


Zachowania użytkowników rozwijają się od samowystarczających do współpracy

Wyzwania?

Wiele punktów styczności z oprogramowaniem w ramach zintegrowanej infrastruktury chmury


Organizacja punktów kontaktowych z chmurą, z celem zapobiedzenia chaosowi


Ekonomia współdzielenia jako bodziec do przystosowania się do bardziej pro-społecznych zachowań

Jak mogę wesprzeć?

Ocena rozwiązań rynkowych w temacie „cloud computing”


Tworzenie strategicznego podejścia do własnego wykorzystania rozwiązań chmurowych


Nauka korzystania z cloud computing w sposób rozsądny i efektywny

Multimedia

This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)