Coaching dla cyfrowych tubylców

W świecie cyfrowym czujesz się bezpiecznie, nieraz jednak ci przeszkadza. Moja usługa pomoże Ci w opracowaniu zdrowego sposobu korzystania z urządzeń cyfrowych, co przyniesie korzyści w życiu prywatnym jak i biznesowym.

Coaching dla cyfrowych tubylców

W świecie cyfrowym czujesz się bezpiecznie, nieraz jednak ci przeszkadza. Moja usługa pomoże Ci w opracowaniu zdrowego sposobu korzystania z urządzeń cyfrowych, co przyniesie korzyści w życiu prywatnym jak i biznesowym.

TESTIMONIALS

S. WILKOSZ | Założyciel coworkingguide.de

Bartosz pomógł mi rozwijać moje myślenie i uzyskać lepsze wyniki w moich projektach

T. KAUFMANN | Raw food Blogger rawesome-life.com

Bartosz wie, jak wywołać wartościowe i celowe procesy myślenia.

LUKAS SKORUPA | Referent Credit Risk @DZ Bank

Bartosz pomaga mi aktywnie pracować nad moją osobowością.

Twoje korzyści!

Dowiesz się, jak znaleźć optymalny udział między życiem cyfrowym i rzeczywistym

Dowiesz się, jak skoncentrować się na celach długoterminowych i krótkoterminowe korzyści jako motywatory

Dowiesz się, jak różne kanały komunikacji wpływają na relacje

Nauczysz się pracować na stabilnym zbiorze przekonań i zasad moralnych

Twoje korzyści!

Dowiesz się, jak znaleźć optymalny udział między życiem cyfrowym i rzeczywistym

Dowiesz się, jak skoncentrować się na celach długoterminowych i krótkoterminowe korzyści jako motywatory

Dowiesz się, jak różne kanały komunikacji wpływają na relacje

Nauczysz się pracować na stabilnym zbiorze przekonań i zasad moralnych

Zyćiowe kształcenie się

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-RWTH

RWTH Aachen (5 lat)

Magister zarządzania i administracji

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-WSB

WSB Szczecin (1 rok)

Podyplomowe coaching

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM

Uniwersytet Adam Mickiewicz (5 lat)

Magister psychologii

Kim lub czym jest cyfrowy tubylec?

Cyfrowy tubylec

[OWN ILLUSTRATION] Digital Natives

Charakterystyka cyfrowego tubylca

My, jako cyfrowi tubylcy, dorastaliśmy w intercie


Internet jest integralną częścią codziennego życia


Internet jest instrumentem codziennego życia


Internet sprawia, że życie jest szczęśliwsze, łatwiejsze i bardziej wydajne

Jak sie poruszamy po świecie?

Wielozadaniowość

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Multitasking

Elastyczność

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Flexibility

Różnorodność

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Diversity

Hedonizm

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Hedonistic-Life-Approach

Anty-hierarchia

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_NoHierarchy

Konsumpcja online

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Online-Consumption

„Zawsze online”

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_AlwaysOn

Komunikacja

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Communication

Coaching jako usługa w procesie rozwojowym

[OWN ILLUSTRATION] GROW3

I. Twoje cele

Pomoc w definiowaniu odpowiednich celów


Dostosowanie struktury celów do własnych potrzeb


Co jest ważne dla cyfrowego tubylca

II. Twoja rzeczywistość

Pomoc w zrozumieniu status quo


Określenie ważnych i wpływowych aspektów


Jak własne cyfrowe nawyki wpływają na życie?

III. Twoje szanse

Jakie masz opcje?


Co jeśli przeszkody nie są prawdziwe?


Jak wykorzystać cyfrowe nawyki jako zalety?

IV. Twoja wola

Co, kiedy, jak?


Jak osiągnąć moje cele?


Krok po kroku do optymalnego poziomu użytkowania cyfrowego

Wielozadaniowość

jednoczesne wykonywanie kilku czynności

Ilustracja wielozadaniowości

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Multitasking

Jakie jest wyzwanie?

niższa skuteczność


wyższe koszty poznawcze, np. do zmiany zadania


niższa wytrzymałość koncentracji


niższa skuteczność w filtrowaniu nieistotnych bodźców


niska orientacja na cel

Jak mogę pomóc?

Ocena potencjału optymalizacji


Opracowanie strategii osiągnięcia celów


Wdrożenie planu zadań do osiągnięcia celów

Elastyczność

Umiejętność zmiany lub dostosowania się do zmieniających się okoliczności

Ilustracja elastyczności

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Flexibility

Jakie jest wyzwanie?

Większa złożonność środowiska


Wyższe wymagania dotyczące rozwoju stabilnej tożsamości


brak stabilnych wartości i sensu


Niższa samoocena w życiu cyfrowym

Jak mogę pomóc?

Ocena własnych struktur wartości i wymagań środowiskowych


Opracowanie strategii


Wdrożenie planu zadań w celu osiągnięcia celów

Różnorodność

Różnice w dowolnych aspektach ludzkiej tożsamości

Ilustracja różnorodności

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Diversity

Jakie jest wyzwanie?

Brak wspólnego mnianownika w relacjach wewnątrz i międzygrupowych


Trudność w komunikacji (nie-)osobistej


Trudności w celowym i wspólnym korzystaniu zasobów


Zwiększona samotność i nieśmiałość, brak połączenia

Jak mogę pomóc?

Ocena własnych obecnych zróżnicowanych struktur i wartości


Opracowanie strategii z celem zwiększenia porządku w różnych środowiskach


Wdrożenie mapy drogowej w celu zbliżenia ludzi do siebie

Hedonizm („Szczęsliwy”)

Przyjemność i szczęście są głównymi celami w strukturze wartości

Ilustracja hedonizmu

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Hedonistic-Life-Approach

Jakie jest wyzwanie?

Brak orientacji długoterminowej


Poszukiwanie i potrzeba czestej gratyfikacji


Priorytetyzacja na podstawie skali „szczęścia”


Brak poczucia sensu i odpowiedzialności 

Jak mogę pomóc?

Ocena potrzeb przyjemności i długotrwałego spełnienia


Opracowanie strategii realizacji celów krótko-/długoterminowych


Wdrażanie strategii w celu opracowania równowagi

Anty-hierarchia

Jedna osoba na podstawie negocjacji znajduje się pod lub nad drugą osobą

Ilustracja anty-hierarchii

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_NoHierarchy

Jakie jest wyzwanie?

Niemożnośc działania w środowisku hierarchicznym


Fragmentacja na mikrojednostki po jednej osobie


Strach przed rywalizacją


Wysoka potrzeba autonomii

Jak mogę pomóc?

Ocena warunków środowiskowych i kompetencji osobistych


Rozwój równowagi miedzy autonomią a byciem częścią hierarchi


Implementacja opracowanych strategii

Konsumpcja online

Codzienne i egzystencjalne potrzeby są realizowane za pośrednictwem cyfrowych platform lub usług. Potrzeby takie jak konsumpcja, miłość, rozwój, czytanie itp.

Ilustracja konsumpcji online

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Online-Consumption

Jakie jest wyzwanie?

Ludzkie doświadczenie przenosi się do cyfrowego świata


Informacja zwrotna z interakcji odbierana jest cyfrowo


Zmniejszenie inteligencji emocjonalnej


Zmniejszenie zdolności radzenia sobie z różnymi rodzajami sytuacji

Jak mogę pomóc?

Ocena potencjału optymalizacji w radzeniu sobie ze środowiskiem


Opracowanie strategii zwiększających inteligencję emocjonalną


Wdrożenie i kontynuacja wdrażanych strategii

„Zawsze online”

Dostępność dla pracy i życia prywatnego przez cały dzień

Ilustracja „Zawsze online” 

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_AlwaysOn

Jakie jest wyzwanie?

Krótkie interwaly poznawcze przez wielozadaniowość i osiągalnośc całodobową


Brak relaksu z powodu niemożności rozłączenia się


Częste potrzeby gratyfikacji

Jak mogę pomóc?

Ocena własnych strategii zarządzania czasem i wymagań środowiskowych


Połączenie wydajności z przyejmnością, dużej intensywności z relaksem


Wdrażanie strategii w celu osiągnięcia zrównoważonego sposobu bycia

Komunikacja

Dostępność prywatnych i biznesowych informacji przez cały dzień

Ilustracja komunikacji

[OWN_ILLUSTRATION] Picture_Communication

Jakie jest wyzwanie?

Zwiększenie przepływu informacji z efektem „cyfrowej mgły”


Ustalanie priorytetów różnych wiadomości coraz trudniejsze


Zmniejszenie klarowności ze względu na wzrost nieporządanej komunikacji

Jak mogę pomóc?

Ocena zachowań komunikacyjnych w obecnym środowisku


Opracowanie strategii skutecznej komunikacji w środowiskach on- i offline


Wdrażanie i szkolenie strategii komunikacyjnych w trybie on- i offline

Multimedia

This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)