Coaching with big data

To dane najlepiej znają ciebie. Moja usługa pomoże Ci wyodrębnić wiedzę z danych, umieścić ją w planie działania i jak najlepiej wykorzystać życie prywatne i biznesowe. Coaching z dużą ilością danych okazuje realistyczny i systematyczny obraz 360°.

Coaching with big data

To dane najlepiej znają ciebie. Moja usługa pomoże Ci wyodrębnić wiedzę z danych, umieścić ją w planie działania i jak najlepiej wykorzystać życie prywatne i biznesowe. Coaching z dużą ilością danych okazuje realistyczny i systematyczny obraz 360°.

TESTIMONIALS

S. WILKOSZ | Założyciel coworkingguide.de

Bartosz pomógł mi rozwijać moje myślenie i uzyskać lepsze wyniki w moich projektach

T. KAUFMANN | Raw food Blogger rawesome-life.com

Bartosz wie, jak wywołać wartościowe i celowe procesy myślenia.

LUKAS SKORUPA | Referent Credit Risk @DZ Bank

Bartosz pomaga mi aktywnie pracować nad moją osobowością.

Jak skorzystasz!

Dowiesz się, jak identyfikować obszary z potencjalną poprawą na podstawie danych

Dowiesz się, jak korzystać z określonych zestawów danych cyfrowych

Otrzymasz w pełni rozwinięty dashboard nawigacyjny z automatycznymi informacjami

Poprawisz takie obszary, jak życie towarzyskie, zachowania związane z jedzeniem lub sportem

Jak skorzystasz!

Dowiesz się, jak identyfikować obszary z potencjalną poprawą na podstawie danych

Dowiesz się, jak korzystać z określonych zestawów danych cyfrowych

Otrzymasz w pełni rozwinięty dashboard nawigacyjny z automatycznymi informacjami

Poprawisz takie obszary, jak życie towarzyskie, zachowania związane z jedzeniem lub sportem

Zyćiowe kształcenie się

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-RWTH

RWTH Aachen (5 lat)

Magister zarządzania i administracji

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-WSB

WSB Szczecin (1 rok)

Podyplomowe coaching

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM

Uniwersytet Adam Mickiewicz (5 lat)

Magister psychologii

Dlaczego dane w procesie coachingu?

[OWN ILLUSTRATION] Quantify-Your-Life

Powód #1

Aby zidentyfikować momenty niepowodzenia i sukcesu

Powód #2

Aby określić wpływ działań na zdrowie fizyczne i psychiczne

Powód #3

Aby podnieść samoświadomość interakcji ze środowiskiem

Co to jest „Big Data” w „Coaching z big data”?

Kwantyfikacja wszystkich aspektów życia osoby

Gromadzenie danych za pośrednictwem źródeł cyfrowych nosi nazwę „samo-kwantyfikacja”

[OWN ILLUSTRATION] Quantified-Self

Automatyczne dane

dane biomedyczne z przenośnych urządzeń


np.: temperatura ciała, tętno itp.

Automatyczne dane

dane behawioralne z urządzeń przenośnych i platform


np.: użytkowanie platformy, jak np. facebook

Zapisywane dane

Obiektywne dane behawioralne z aplikacji


ex.: zapisywanie kalorii w aplikacjach o odżywianiu

Zapisywane dane

Subiektywne dane poznawcze i emocjonalne


np.: samopoczucie, np. subiektywna skala szczęścia

Obszary big data i jakimi sposobami można gromadzić takie dane?

Dane lokalizacji geograficznej

Urządzenia przenośne i komórki

[OWN ILLUSTRATION] Location

Dane dotyczące dobrostanu

Aplikacje jak Happify

[OWN ILLUSTRATION] Well Being

Dane sportowe

Aplikacje  jak Runtastic

[OWN ILLUSTRATION] Sports

Dane komunikacyjne

Messengery i portale jak Facebook

[OWN ILLUSTRATION] Communication

Dane finansowe

Aplikacje instytucji finansowych

[OWN ILLUSTRATION] Finance

Dane zdrowotne

Urządzenia i aplikacje, jak Apple Health

[OWN ILLUSTRATION] Health

Coaching jako usługa w procesie rozwojowym

[OWN ILLUSTRATION] GROW3

I. Twoje cele

Pomoc w definiowaniu odpowiednich celów


Dostosowanie struktury celów do własnych potrzeb


Jakie dane należy zebrać, aby zmierzyć osiągnięcie celu?

II. Twoja rzeczywistość

Pomoc w zrozumieniu status quo


Określenie ważnych i wpływowych aspektów


Jakie dane są dostępne, a jakie nie?

III. Twoje szanse

Jakie masz opcje?


Co jeśli przeszkody nie są prawdziwe?


Jak wykorzystać dane jako zaletę?

IV. Twoja wola

Co, kiedy, jak?


Jak osiągnąć moje cele?


Jak wdrażać dane w swoim życiu krok po kroku?

Jakie są potencjalne skutki big data w procesie coachingowym?

Zwiększenie samoświadomości dla własnego postępu i aktywowanie roli w zarządzaniu własnym dobrostanem

Przykładowy wykres

[OWN ILLUSTRATION] Quantify-Your-Life-2

Wpływ danych na proces coachingowy

pomaga rozwijać umiejętności i talenty


pomaga w dokładnym ustalaniu czasu niezbędnych interwencji


pomaga podnieść świadomość o postępie i kontekscie historycznym


pomaga znaleźć obszary do poprawy


uczy własnej odpowiedzialności w zakresie samoopieki – nawyków i zachowań

Dlaczego „Coaching” w „Coaching with big data”?

Co mówi nauka?

[OWN ILLUSTRATION] Science-Icon

Odpowiedź nauki #1

Samo opisujące dane i coach pomagają w rozwoju

Wykorzystanie wyłącznie samo opisujących danych nie prowadzi do rozwoju osobistego, ale dodanie coacha ma kluczowe znaczenie

Odpowiedź nauki #2

Ludzie angażują sie w zbieranie samo opisujących danych, jeśli cele są bardziej całościowe

Zbieranie danych tylko ze względu na zgromadzone dane nie prowadzi do zaangażowania w proces. Coach jest w stanie pomóc w zdefiniowaniu odpowiednich celów

Inne aspekty pomocy coachingu

[OWN ILLUSTRATION] Risks

Aspekt #1

Pomoc w emocjonalnych aspektach radzenia sobie z danymi samo opisującymi

Pomoc w radzeniu sobie ze strachem przed danymi i faktami oraz wzrostem emocjonalnej ważności takich danych

Aspekt #1

Pomoc w technicznych aspektach przygotowania i przepracowania danych 

Agregacja i wizualizacja danych na wykresach do punktu, który umożliwia działanie na podstawie danych

Jak wygląda proces w Coachingu z Big Data?

Coach pomoże odpowiedzieć na pytania

[OWN ILLUSTRATION] Process

Jakie są pytania w procesie?

Co ma ogromną ważność dla danej osoby?


Jak to, co dla danej osoby jest ważne, można kwantyfikować (jakimi technologiami?)


Jakie są cele i kluczowe docelowe wyniki?


W jaki sposób dane mogą być przygotowane (agregacja) do wykorzystania praktycznego (wykresy itp.)


Jak można interpretować dane samo opisujące?

Use Case: Moje własne postępy z auto opisującymi danymi

Czytaj studium przypadku: „skwantyfikowane ja” (7.000 słów)

Multimedia

This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)