Coaching w nauce

TESTIMONIALS

S. WILKOSZ | Założyciel coworkingguide.de

Bartosz pomógł mi rozwijać moje myślenie i uzyskać lepsze wyniki w moich projektach

T. KAUFMANN | Raw food Blogger rawesome-life.com

Bartosz wie, jak wywołać wartościowe i celowe procesy myślenia.

LUKAS SKORUPA | Referent Credit Risk @DZ Bank

Bartosz pomaga mi aktywnie pracować nad moją osobowością.

Jak nauka ocenia coaching?

[OWN ILLUSTRATION] Coaching in Science2

Jak nauka ocenia coaching?

[OWN ILLUSTRATION] Coaching in Science2

Zyćiowe kształcenie się

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-RWTH

RWTH Aachen (5 lat)

Magister zarządzania i administracji

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM-WSB

WSB Szczecin (1 rok)

Podyplomowe coaching

[OWN ILLUSTRATION] Logo_UAM

Uniwersytet Adam Mickiewicz (5 lat)

Magister psychologii

Co zostało do tej pory ocenione naukowo?

Poczucie własnej wartości

„Jak ja widzę siebie?”

[OWN ILLUSTRATION] How i see myself

Wynik

„Jak wygląda moja wydajność?”

[OWN ILLUSTRATION] How i perform

Efekt i percepcja zewnętrzna

„Jak moją wydajność oceniają inni?”

[OWN ILLUSTRATION] Skill based outcome - how others rate me

Poczucie własnej wartości

„Jak ja widzę siebie?”

[OWN ILLUSTRATION] How i see myself

Coaching ma pozytywny wpływ na

(w oparciu o miary samooceny)

Umiejętność wyznaczania własnych celów i wiara w osiąganie celów


Własna skuteczność (która ma związek z  wydajnościa)


Wiara w zdolność do skutecznego działania


Uważne życie


Postrzegane dobre samopoczucie i zadowolenie


Chęć zgłaszania pytań z celem poprawy własnej sytuacji

Wynik

„Jak wygląda moja wydajność?”

[OWN ILLUSTRATION] How i perform

Coaching ma pozytywny wpływ

Coaching nie ma bezpośredniego wpływu na wydajność

(w oparciu o testy poznawcze)

* Brak bezpośredniego wpływu na wiedzę proceduralną

* Brak bezpośredniego wpływu na strategie rozwiązywania problemów

Coaching ma pośredni wpływ na samoocenę/poczucie własnej skuteczności

* poczucie własnej skuteczności ma empirycznie udowodniony wpływ na wyjdaność

Efekt i percepcja zewnętrzna

„Jak moją wydajność oceniają inni?”

[OWN ILLUSTRATION] Skill based outcome - how others rate me

Pozytywnie na zachowania i umiejętności przywódcze

(w oparciu o obserwacje behawioralne i informacje zwrotne)

* Coaching zwiększa ocene przez nadzroców

* Coaching zwiększa ocene przez współpracowników

Coaching ma pośredni wpływ na wydajność

Coaching -> Poczucie własnej skuteczności

Coaching ma pozytywny wpływ na poczucie własnej skuteczności

Poczucie własnej skuteczności -> wydajność

Poczucie własnej skuteczności ma pozytywny wpływ na obiektywną wydajność

Coaching -> poczucie własnej skuteczności -> wydajność

Coaching ma pośredni pozytywny wpływ na obiektywną wydajność

Coaching i proces rozwojowy

Ogólnie coaching wspiera rdzeń PROCESU ROZWOJOWEGO

Coaching ma pozytywny wpływ na UCZENIE SIĘ, na POSTĘP i pośrednio na WYDAJNOŚĆ i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb

Multimedia

This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)